On Sale At lottowygrane.com!

Ima Farina


Ima Farina 90S Sinking Minnow Lure 011 (6454)

$19.50


Ima Farina 90S Sinking Minnow Lure 004 (5198)

$19.50


Ima Farina 90S Sinking Minnow Lure 015 (6492)

$19.50


Farina 70S Sinking Lure 004 (6188) Ima

$18.60


Ima Farina 90SR Sinking Minnow Lure 012 (6584)

$19.50


Ima Farina 90S Sinking Lure 007 (5228)

$19.50


fishing lures IMA Farina 90SR

$28.90


fishing lures IMA Farina Deep 85F

$23.35


fishing lures Ima Farina 90S

$28.90


fishing lures Ima Farina 90F

$23.35


[Ima] Farina 90S Sinking Minnow Lure 015 - 6492

$21.50


fishing lures IMA Farina 70S

$21.40


[Ima] Farina 90SR Sinking Minnow Lure 012 - 6584

$21.50


[Ima] Farina 90S Sinking Minnow Lure 011 - 6454

$21.50


[Ima] Farina 90S Sinking Lure 007 - 5228

$21.50


Farina 90SR Sinking Minnow Lure 012 (6584) Ima

$19.60


Farina 90S Sinking Lure 007 (5228) Ima

$19.60


Farina 90S Sinking Minnow Lure 011 (6454) Ima

$19.60


Farina 90S Sinking Minnow Lure 016 (6508) Ima

$19.60


Farina 90S Sinking Minnow Lure 009 (5242) Ima

$19.60


Farina 70S Sinking Lure 012 (6362) Ima

$18.60


Farina 85F Deep Diving Floating Minnow Lure 009 (5341) Ima

$19.60


Farina 90S Sinking Minnow Lure 002 (5174) Ima

$19.60


Farina 85F Deep Diving Floating Minnow Lure 011 (6515) Ima

$19.60


Farina 90S Sinking Minnow Lure Limited Special X167 (5723) Ima

$19.60


Farina 90S Sinking Minnow Lure 004 (5198) Ima

$19.60


Farina 90S Sinking Minnow Lure 015 (6492) Ima

$19.60